Narrative Speech IBI November 2016

28th December 2016 1,138 views 127 photos

Pada 20 Disember 2016, para peserta IBI sesi November 2016 menyaksikan sebahagian besar mereka bercerita dalam konsert Narrative Speech.