Narrative Speech IBI November 2016

Pada 20 Disember 2016, para peserta IBI sesi November 2016 menyaksikan sebahagian besar mereka bercerita dalam konsert Narrative Speech.