Narrative Speech IBI Februari 2016 – Hari Pertama

23 March 2016, Hari pertama, IBI Narrative Speech Concert sesi Februari 2016. Berlangsung selama dua hari, dua sesi setiap hari.