Narrative Speech IBI Februari 2016 – Hari Pertama

4th April 2016 2,083 views 180 photos

23 March 2016, Hari pertama, IBI Narrative Speech Concert sesi Februari 2016. Berlangsung selama dua hari, dua sesi setiap hari.