Narrative Speech IBI Februari 2016 – Hari Kedua

5th April 2016 1,487 views 143 photos

23 March 2016, Hari kedua, IBI Narrative Speech Concert sesi Februari 2016. Selama dua hari, dua sesi setiap har.