Narrative Speech IBI Disember 2016

30th January 2017 836 views 100 photos

25 Januari 2017 – Narrative Speech Concert untuk IBI Sesi Disember 2016