Narrative Speech Concert IBI Julai 2017

Narrative Speech Concert mengambil tempat pada 16 Ogos 2016.  Para finalis yang terpilih menyampaikan ucapan yang diberikan tema-tema pilihan masing namun apa yang pentingnya setiap pengucapan adalah berdasarkan kisah dan pengalaman mereka sendiri. Ada kisah gembira, sedih bahkan adakalanya kisah diluar jangkaan kita.

Terdapat 2 seisi, iaitu sesi pagi dan petang. Namun kami gabungkan sahaja di dalam satu pos ini.