Narrative Speech Concert IBI Julai 2017

25th August 2017 1,846 views 317 photos

Narrative Speech Concert mengambil tempat pada 16 Ogos 2016.  Para finalis yang terpilih menyampaikan ucapan yang diberikan tema-tema pilihan masing namun apa yang pentingnya setiap pengucapan adalah berdasarkan kisah dan pengalaman mereka sendiri. Ada kisah gembira, sedih bahkan adakalanya kisah diluar jangkaan kita.

Terdapat 2 seisi, iaitu sesi pagi dan petang. Namun kami gabungkan sahaja di dalam satu pos ini.