Konsert Narrative Speech IBI Julai 2016

22 Ogos 2016, konsert IBI Narrative Speech mengambil tempat. Ini adalah peserta-peserta yang lepas ke peringkat akhir selepas pemilihan dibuat melibatkan keseluruhan peserta program ini. Sebanyak 2 sesi berlangsung iaitu sebelah pagi dan petang.