Konsert Dikir Barat & Closing Ceremony IBI January 2017 – Sesi 1

26th June 2017 2,509 views 413 photos

6 February  2017 | Konsert Dikir Barat & Majlis penutupan IBI kemasukan Januari 2017 sesi pertama dari empat sesi. Majlis dibahagikan kepada 4 sesi selama 2 hari berturut-turut. Ini adalah sesi pertama iaitu sesi sebelah pagi hari pertama.